Svenska bilar

Bilar

Svenska bilar

Posted Onjuni 16, 2021 0

Den svenska bilindustrin är väldigt viktig och står för en stor del av Sveriges BNP. Många bra märken som Scania och Volvo har verkligen satt Sverige på kartan som ett billand och ett som värnar om god kvalitet. Både Scania och Volvo är några av världens största företag inom branschen. Speciellt Volvo har ett rykte om sig att vara extra säkert och därför den perfekta bilen för barnfamiljen. De är ofta ganska stora och lätta att packa i.

Viktig för exporten

Ungefär 85 % av alla personbilar som byggs i Sverige exporteras utomlands och säljs således inte i Sverige. Därför är det en otroligt viktig bransch för ekonomin i Sverige och den drar varje år in miljarder till statskassan i from av skatter. Bilindustrin i stort är inte bara ekonomiskt gynnsam utan den sätter väldigt många människor i arbete. Det beräknas att ungefär 120 000 människor i Sverige på ett eller annat sätt arbetar inom branschen. Då räknar man med både produktion och försäljning men även reparation och underhåll.

Den första bilen som byggdes i Sverige var något förvånande en ångbil. Eller så kanske det inte alls är förvånande om man kan sin teknik. Det var i slutet av 1800-talet som två bröder bestämde sig för att omsätta deras kunskap inom ångmaskinernas värld till att föra en droska framåt. Bilen gick sönder i en olycka men den går fortfarande att beskåda på ett bilmuseum i Ystad för den som är intresserad. Några år senare kom den första bilen med förbränningsmotor och några år efter det kom den första elbilen. Något som är väldigt aktuellt idag. Förbränningsmotorn var dock enklare att bygga och den var också mycket kraftigare, vilket ledde till att bilar med förbränningsmotorer tog över marknaden helt. Nu ser vi dock att allt fler företag ställer om till elbilar igen.

sungit-lite